FAQ

nieren, vocht en zout

Bij koorts, overmatig transpireren, braken, diarree kan de lithiumspiegel te hoog worden. Wij raden in dat geval aan extra vocht en wat zout in te nemen, bijv door wat bouillon te drinken.
Waarom is dat nu? Lithium is toch een zout? Door extra zout te nemen, wordt de lithiumspiegel toch nog hoger? Dit is een vraag die veel gesteld wordt.

Door zweten, braken, diarree kan je erg veel vocht verliezen. Maar je verliest er ook zout mee. Je zweet proeft ook altijd een beetje zout. Om dat zoutverlies goed te maken, proberen de nieren al het zout dat nog in het lichaam zit, vast te houden. Lithium is ook een zout en wordt dus ook vastgehouden. Daardoor gaat de lithiumspiegel omhoog.

Door nu wat bouillon te drinken of wat zoute drop te nemen, vang je het zoutverlies op. Zo hoeven de nieren het lithium niet meer vast te houden en kan het weer worden uitgeplast. Daardoor zakt de lithiumspiegel weer.

bouillon

Daar merk je heel lang niks van. Dat is juist zo verraderlijk. Pas als de nieren heel slecht functioneren, kan je daar klachten van ervaren.

Juist omdat je er zelf niet veel merkt, is het belangrijk de nierfunctie regelmatig te controleren als je lithium gebruikt. Eigenlijk is het zaak altijd tegelijk met lithium, ook de nierfunctie (kreatinine en klaring) te laten bepalen.

Een verwijzing naar de nefroloog is alleen zinvol als de nierfunctie duidelijk minder wordt. De nefroloog zal dan vooral kijken of er misschien andere redenen zijn waardoor de nieren minder goed werken. Lithium is namelijk zelden alleen de oorzaak van nierfunctiestoornissen. Ook zal hij/zij adviezen geven om verdere achteruitgang te voorkomen.

Ook al gebruikt u al tientallen jaren lithium, als uw nierfunctie nog gewoon in orde is, is verwijzing naar de nefroloog niet nodig.

Te veel zout eten kan een hoge bloeddruk veroorzaken. Sommige mensen zoeken daarom naar alternatieven. Keukenzout bestaat uit Natrium-Chloride. Misschien zou Kalium-Chloride een goede optie kunnen zijn, zo suggereert een vragensteller.

Onze nefroloog geeft daarop het volgende antwoord:

Er is geen bezwaar tegen het gebruik van kaliumchloride tenzij er sprake is van nierfunctie stoornissen (nierfunctie < 30%). Daarnaast kan extra kalium gebruik soms problematisch zijn in combinatie met bloeddruk medicijnen zoals: ace remmers (enalapril, perindopril, etc.), arb’s (valsartan, losartan), spironolacton, triamtereen of amiloride. Het effect dat kalium gebruik heeft op de bloeddruk is niet voor iedereen gelijk. Zo leek het weinig effect te hebben bij mensen die al een normale bloeddruk hadden. In een specifiek onderzoek trad vooral enige verandering op bij Afro-Amerikanen die een hoge bloeddruk hadden.

Meestal is het genoeg als u voldoende drinkt. Als u dorst heeft, drinkt u meestal vanzelf wel genoeg.

Als u denkt echt veel te veel te transpireren, zodanig dat uw lithiumspiegel te hoog wordt, adviseren wij meestal wat bouillon te drinken. Evt. wat zoute drop eten. Maar ook dit moet u niet overdrijven.

Zo te horen maakt u dit al meerdere zomers mee. Dit is blijkbaar altijd goed gegaan. Er is dus weinig reden dat nu opeens te veranderen.

Load More