FAQ

werking, effect

Gemiddeld werkt lithium goed. Dat wil zeggen dat meer mensen een stabiele stemming krijgen met lithium dan met een ander medicijn. Dat betekent niet dat werkelijk iedereen er zo’n goed effect van ervaart. Er zijn ook mensen bij wie een andere stemmingsstabilisator beter werkt.
Ook komt het voor dat lithium wel enige bescherming biedt – je wordt dan minder snel manisch of depressief dan voorheen – maar niet voor 100%. Sommige omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zo’n sterke invloed hebben dat de beschermingslaag van lithium toch niet geheel afdoende is. Ook als lithium wel een duidelijke verbetering brengt, is het altijd zaak om daarnaast ook nog maatregelen te treffen om de kans op een terugval te verkleinen.

Category: werking, effect

Load More