Soorten lithium

Er zijn drie soorten lithiummedicijnen op de markt:

  1. lithiumcarbonaat
  2. Camcolit®
  3. Priadel®.

Alledrie de preparaten werken op dezelfde manier. Ze zijn dus even effectief.
Toch zijn er wel verschillen tussen de drie soorten. Deze staan hieronder vermeld.

 

Lithiumcarbonaat is het merkloze lithiummedicijn.
Dit bestaat in verschillende sterktes. Tabletten bestaan in 200, 300 en 400 mg. Capsules in 100, 150, 225 en 300 mg. Meest gangbaar zijn de tabletten van 400 mg, die in potjes met 100 stuks worden afgeleverd. Capsules moeten vaak apart worden besteld of gemaakt.

Lithiumcarbonaat heeft een kortere halfwaardetijd dan de andere merken. Dat wil zeggen dat het iets eerder wordt afgebroken in het lichaam. Dit heeft waarschijnlijk geen merkbaar effect op de werking, het maakt dus niet veel uit.

Belangrijkste nadeel van lithiumcarbonaat is dat veel mensen het nogal vies vinden. Het zijn vrij grote tabletten, die vaak moeilijk weggeslikt kunnen worden en een nare smaak kunnen achterlaten.

 

Camcolit is het meest gebruikte lithiummerk.
Dit bestaat alleen in tabletten van 400 mg en wordt ook afgeleverd in potjes van 100 stuks.
Vrijwel altijd kom je uit met tabletten van 400 mg. De tabletten zijn gemakkelijk te breken. Als dus bijvoorbeeld 1000 nodig is, kan je 2 en een halve tablet innemen. Door alleen maar tabletten van 400 mg te gebruiken, is de kans op vergissingen kleiner. Dat is van belang bij lithium, dat zorgvuldig moet worden ingenomen. Een vergissing kan tot te lage of juist te hoge bloedspiegels leiden.

Camcolit  heeft een langere halfwaardetijd dan lithiumcarbonaat. Camcolit heeft dus een meer vertraagde afgifte in het lichaam, het wordt meer geleidelijk verdeeld over de dag.

Belangrijkste nadeel is dat je er sinds februari 2017 voor moet bijbetalen. De productie is overgenomen door een andere fabrikant, waardoor het duurder is geworden dan lithiumcarbonaat. Op dit moment dient een bedrag van ongeveer € 12,- te worden betaald voor 100 stuks.

 

Priadel is erg vergelijkbaar met Camcolit. Het bestaat ook alleen in tabletten van 400 mg en heeft ook een langere halfwaardetijd dan lithiumcarbonaat.

Het omhulsel van de tablet is net iets anders dan dat van Camcolit. Sommige mensen zijn gevoelig voor het omhulsel van het ene merk en krijgen maag- of darmklachten. Het heeft wel eens zin in dat geval over te stappen naar het andere merk.

De fabrikant van Camcolit, Essential Pharma heeft nu ook Priadel overgenomen. Zij hebben besloten ook de prijs van Priadel naar het maximaal toelaatbare te verhogen. Dit betekent dat per 1 juli 2019 ook voor Priadel ruim € 12,- per 100 stuks moet worden bijbetaald. Wat ons betreft een verontrustende ontwikkeling.
Onderaan deze pagina staat een advies vermeld naar aanleiding van deze prijsverhoging.
 

 

Steeds vaker worden vragen gesteld over een ander lithium: lithium orotate. Dit is niet op recept verkrijgbaar, maar bijvoorbeeld op het internet te bestellen. Dit middel wordt gepromoot voor allerlei aandoeningen en klachten. Zeker niet alleen bij stemmingsklachten.
Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Nooit is op enige manier wetenschappelijk aangetoond dat het voor welke aandoening dan ook werkt. Dit in tegenstelling tot het ‘gewone’ lithium (lithiumcarbonaat, camcolit of priadel), waarbij dit al vele malen is bewezen.
De meeste tabletten van lithium orotate bevatten slechts 5 of 10 mg lithium. Dat is dus vele malen minder dan lithiumcarbonaat, camcolit of priadel (meestal 400 mg). Echter, pas op: als je vrij precies bent ingesteld met een lage dosis lithium, kan het toevoegen van lithium orotate toch leiden tot een te hoge lithiumspiegel.

 

 

advies n.a.v. prijsverhoging van Priadel:

Onlangs is de prijs van Priadel (lithiumcarbonaat 400 mg per tablet met gereguleerde afgifte) door de fabrikant verhoogd. Daardoor zijn alle leverbare lithiumcarbonaat 400 mg tabletten (lithiumcarbonaat TEVA, Camcolit, Priadel) even duur geworden en vallen zij buiten de huidige limiet voor volledige vergoeding. De lithiumgebruiker moet dus ongeveer 12 euro bijbetalen per 100 tabletten. Afhankelijk van de gebruikte dosis zal dit per jaar tussen 80 en 100 euro zijn.
Dit is lager dan de limiet voor bijbetaling, die 250 euro per jaar bedraagt en valt niet onder het eigen risico. KenBiS, Plusminus, de Depressievereniging en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben deze kwestie uitgebreid aan de orde gesteld, en in de media is er prominent aandacht aan gegeven.
Vanuit de NVvP is contact geweest met het ministerie van VWS met als inzet dat alle lithiumpreparaten volledig vergoed zullen worden. Momenteel is nog niet bekend of dit zal gebeuren en moet er dus worden bijbetaald.

De werking van alle lithiumpreparaten is hetzelfde. Camcolit en Priadel hebben wel de voorkeur om de volgende redenen.
Deze merken zijn alleen beschikbaar in 400 mg tabletten, waardoor de kans op vergissingen kleiner is.
Deze merken hebben een gereguleerde afgifte waardoor eenmaal daagse inname mogelijk is.
Verder hebben Camcolit en Priadel een coating waardoor de tabletten minder vies smaken en minder de neiging hebben in de keel te blijven plakken.
Soms veroorzaken deze tabletten ook minder maag-darmklachten.

Omdat de bedragen van de bijbetaling voor alle soorten lithium tabletten hetzelfde zijn, adviseren wij het soort lithium te gebruiken dat voor u het meest comfortabel is. Voor veel lithiumgebruikers zal dat neerkomen op een middel met vertraagde afgifte, zoals Camcolit en Priadel.