Zwangerschap

Bij een kinderwens doen zich niet alleen vragen voor over onder andere de erfelijkheid van de manisch-depressieve stoornis, maar ook over het gebruik van lithium. Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap kan het gebruik van lithium leiden tot aangeboren (hart-)afwijkingen bij het kind. Overigens blijkt uit recenter onderzoek dat de kans op schade aan de vrucht door lithiumgebruik waarschijnlijk veel minder groot is dan voorheen werd aangenomen. Voorzichtigheid en terughoudendheid blijven echter geboden.

Aangezien het vaak even duurt voordat je zwanger wordt als je stopt met het gebruik van voorbehoedmiddelen, is die periode er een met verhoogd risico als je ook stopt met de lithium. Geen lithium betekent immers een grotere kans op een nieuwe manische of depressieve episode. Het al of niet stoppen met lithium gedurende de zwangerschap is een belangrijke beslissing die thuishoort bij psychiaters die gespecialiseerd zijn in zwangerschap bij een manisch-depressieve stoornis.

Meestal zullen zij een advies formuleren over alle gebruikte medicatie. Gebruikelijk is dat ook foliumzuur wordt aangeraden, al voor de bevruchting gestart. Ook als het gaat om de noodzakelijke extra controles, het beleid rond de zwangerschap en borstvoeding (die overigens in het algemeen wordt ontraden) worden goede afspraken gemaakt. Omtrent deze speciale materie bestaat specifiek voorlichtingsmateriaal (www.vmdb.nl). [link aanbrengen]

Ook in de periode na de bevalling is er speciaal beleid nodig. Bovendien is deze periode berucht om de vergrote kans op stemmingsontregeling.

Al met al is een zwangerschap een hele onderneming, waarvoor je ruim van tevoren voorbereidingen moet treffen. Informeer je behandelaar dus tijdig over eventuele plannen en stop nooit zomaar met het gebruik van anticonceptiemiddelen.

De begeleiding van een zwangerschap bij mds vereist bijzondere deskundigheid. Om die reden bestaat de neiging die ervaring te bundelen in de wat grotere centra, waar een psychiatrische afdeling naast een gynaecologische met geavanceerde onderzoeksmogelijkheden bestaat.

Meer info: kinderwensfolder van de VMDB.