Lithium en het Corona-virus

Door de corona-epidemie is het minder makkelijk om bloed te laten afnemen. Hoe moet dat met de lithium-controles?
Als je ziek wordt door het corona-virus en je gebruikt lithium, waar moet je dan op letten?
Vanuit het KenBiS zijn enkele adviezen opgesteld. Belangrijke informatie! lithium en coronavirus