Hoeveel tijd moet er zitten tussen de inname van lithium en het bloedprikken?

De uitslag van een lithiumbepaling is alleen betrouwbaar als er ongeveer 12 uur zit tussen de inname van lithium en het bloedprikken