Nieuws

Componence Asset List

27 september 2019

nieuws_spiegel.png

Door nog eens goed alle beschikbare studies door te nemen heeft een groep experts gekeken wat nu precies de optimale lithiumspiegel is bij de behandeling van een bipolaire stoornis.

Verrassend genoeg bleek er relatief weinig onderzoek naar gedaan en was het moeilijk harde conclusies te trekken.

Uiteindelijk kwam men tot het advies om bij volwassenen een spiegel tussen 0,6 en 0,8 mmol/L aan te houden. Dit kan verlaagd worden naar 0,4 a 0,6 mmol/L bij een goede respons maar veel bijwerkingen of verhoogd worden naar 0,8 a 1,0 bij een matige respons en weinig bijwerkingen.
Voor kinderen en jongeren kunnen waarschijnlijk dezelfde waarden worden aangehouden, maar daar is nog veel minder onderzoek naar gedaan. Voor ouderen was het ook moeilijk om tot een advies te komen. Meestal worden iets lagere spiegels gehanteerd.

(bron: Nolen et al., Bip. Disorders, augustus 2019)