Standaardpaginakop

Het Panel

Deze website is onderdeel van een project dat zich richt op lithiumgebruikers en hun huisarts. Doel is de kennis over het verantwoord gebruik van lithium vergroten.

Initiatiefnemer van dit project is

Dr. R. (Rocco) Hoekstra

Hij is als psychiater al vele jaren verbonden aan de grote polikliniek voor bipolaire stoornissen van Antes (onderdeel van Parnassia Groep). Deze polikliniek in Rotterdam behandelt en begeleidt enkele honderden patiënten met een manisch-depressieve stoornis, waarvan velen met lithium.

Hij heeft deelgenomen aan tal van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, resulterend in verschillende (inter)nationale publicaties en hij is in 2007 gepromoveerd op een proefschrift over stemmingsstoornissen.

Samen met Hans Kamp is hij auteur van het populair-wetenschappelijke boek ‘Manisch Depressief. En nu?’ dat verschenen is in de serie Spreekuur Thuis. Eerder is dat boek uitgegeven onder de titel ‘Als je geest een vuurpijl is’. Al enkele jaren houdt Rocco Hoekstra een blog bij met nieuws en wetenswaardigheden over de bipolaire stoornis (www.deltamania.nl).

Hij heeft een subsidie verworven van ZonMw, waarmee de opzet en ontwikkeling van dit project bekostigd wordt. Op dit moment richt zijn wetenschappelijke aandacht zich vooral op lithium, gedeelde besluitvorming en patientenvoorlichting.

Actief betrokken bij de opzet van dit project en lid van het deskundigenpanel zijn:

Dr. A.M. (Arjan) van Alphen

Hij is als internist-nefroloog (specialist nierziekten) verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan en is de laatste jaren in het bijzonder geïnteresseerd in de invloed van lithium op de nieren.

Mevr. T. M. (Tessa) Bosch

Tessa Bosch is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in psychiatrie, farmacogenetica (zij is gepromoveerd op farmacogenetica in de oncologie) en klinisch farmacologie. Verder is zij medisch manager van de unit Klinisch Farmacologie & Toxicologie van het MaasstadLab, dat onder andere gespecialiseerd is in drugsscreeningen voor klanten wereldwijd (zogenaamde work place drug testing).

Mevr. M. Bakker en dhr. J. Delhaas

Gebruiken al jaren lithium en weten daarom uit eigen ervaring wat het effect daarvan kan zijn, maar ook welke bijwerkingen kunnen optreden en wat het betekent om zo lang dagelijks zo’n medicijn in te nemen.