Nieuws

Componence Asset List

16 juni 2016

nieuws_beroerte.jpg
Mensen met een bipolaire stoornis hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Zij hebben dus ook een groter risico op een herseninfarct, beroerte. Lithium lijkt juist een beschermende werking te hebben op de hersenen. Onderzoekers uit Taiwan hebben bekeken of lithium de kans op een herseninfarct kan beroertebeperken.

Zij hebben in grote bestanden van de nationale zorgverzekering gezocht naar mensen die tussen 2001 en 2006 de diagnose bipolaire stoornis kregen. Daarna noteerden zij hoeveel lithium deze groep had gebruikt tot aan december 2011. Deze gegevens koppelden zij aan het risico op een beroerte.

Zij vonden een risico op een herseninfarct van 2,8% bij de lithiumgebruikers en van 5,4% bij de niet-lithiumgebruikers. De 2 groepen kwamen qua leeftijd en dergelijke zo goed mogelijk overeen.

Er zijn wat te veel onzekere factoren in deze onderzoeksopzet. Daarom kan niet direct gesteld worden dat lithium helpt een beroerte te voorkomen. Het is wel weer een sterke aanwijzing dat lithium beschermend kan werken voor het brein. Dit kan een extra argument zijn voor lithium te kiezen.

(bron: Lan et al., Bipolar Disorders, 2015)