Nieuws

Componence Asset List

19 mei 2016

nieuws_kreeft_cancer.jpg
Omdat lithium een medicijn is dat vaak jarenlang wordt gebruikt, is het natuurlijk belangrijk te weten of er risico’s zijn voor de lange termijn. Wel eens wordt gedacht dat lithium de kans op tumoren van bijvoorbeeld de nieren kan vergroten, hoewel psychiaters dat in de praktijk eigenlijk niet merken. Onderzoekers uit Zweden hebben geprobeerd hier meer cijfers over te verkrijgen.

In grote bevolkingsregisters keken zij hoe vaak allerlei soorten van kanker voorkwamen bij patienten met een bipolaire stoornis. Dit betrof mensen die wel lithium en die geen lithium gebruikten.

In de groep mensen in de leeftijd van 50 tot 84 bevonden zich 5442 bipolaire patiënten. Kanker in het algemeen kwam gemiddeld niet vaker voor bij de bipolaire patiënt dan bij de algemene bevolking. Bij bipolaire patienten die geen lithium gebruikten kwam kanker van het maag-darmstelsel en o.a. de longen wel iets vaker voor. Bij de lithiumgebruikers kwamen ook deze tumoren even weinig voor als in de algehele bevolking.

Al dit soort onderzoeken hebben beperkingen, maar het ziet er niet naar uit dat lithium de kans op tumoren duidelijk vergroot.

(bron: Martinsson et al., Bipolar Disorders, feb 2016)