Nieuws

Componence Asset List

16 december 2016

nieuws_stamcel.jpg
Lithium is al sinds de jaren vijftig in gebruik voor de manisch-depressieve stoornis. Over de effectiviteit bestaat eigenlijk geen twijfel. Maar hoe lithium nu precies werkt is nog altijd niet duidelijk. Allerlei mechanismen zijn inmiddels onderzocht, maar het definitieve antwoord is nog niet gevonden.

Onlangs verscheen een prachtig artikel van een onderzoeksgroep uit China en de Verenigde Staten. Zij lijken weer een stapje verder gekomen.

Met nieuwe technieken kan men gewone huidcellen terug laten ontwikkelen tot stamcellen. Deze stamcellen kunnen opdracht gegeven worden zich te ontwikkelen tot bijvoorbeeld hersencellen. Dit heeft men gedaan bij een aantal bipolaire patienten. Zo kon men in het laboratorium proeven doen met hersencellen die het DNA van die bipolaire patienten bezitten.stamcel

Mitochondrien zijn kleine onderdeeltjes van de cel, die zorgen voor de energievoorziening. De onderzoekers zagen een grotere activiteit van deze energiefabriekjes in de bipolaire hersencellen. Dit zorgde voor meer elektrische stroompjes in de uitlopers van die hersencellen, waarmee prikkels van de ene naar de andere hersencel gaan.

Nu bleek van die bipolaire patienten in de praktijk de helft wel en de andere helft niet goed te reageren op lithium. In het laboratorium zagen ze dat lithium mooi de overactiviteit kon afremmen in hersencellen afkomstig van de lithiumresponders. In de hersencellen van de mensen die niet goed op lithium reageerden, gebeurde dit veel minder.

Dit geeft weer wat meer duidelijkheid over de mogelijke werking van lithium. Bovendien blijkt dat het op deze manier – met die stamcellen – heel goed mogelijk is onderzoek te doen met hersenmateriaal van bipolaire patienten. Dat belooft veel voor de toekomst.

(bron: Mertens et al., Nature, Nov 2015)