Nieuws

Componence Asset List

01 maart 2021

covvac.jpg

De corona-vaccins, die tot op heden beschikbaar zijn, hebben geen interacties met lithium. Als je lithium gebruikt, kan je dus zonder extra voorzorgsmaatregelen het vaccin toegediend krijgen.

Als je langdurige, hoge koorts hebt kan dat leiden tot een verhoging van de lithiumspiegel, doordat je dan veel vocht en zout verliest. Je kan na het toedienen van het vaccin soms enige verhoging krijgen, maar koorts waardoor je lithiumspiegel te hoog zou kunnen worden is zelden of nooit te verwachten. Het kan natuurlijk nooit kwaad toch even extra alert te zijn op de verschijnselen die passen bij een verhoogde lithiumspiegel en bij twijfel dit extra te laten controleren.