Nieuws

Componence Asset List

30 mei 2023

lithium+200x200.jpg
Regelmatig horen wij zorgen over de beschikbaarheid van lithium. Lithium is een element dat nodig is voor het fabriceren van batterijen en accu’s. Nu we steeds meer overgaan op stroom in plaats van olie of gas in verband met het klimaat, neemt ook de vraag naar lithium enorm toe. Veel mensen vragen zich af of er nog wel genoeg lithium overblijft om medicijnen van te maken.

We hebben op veel plaatsen ons licht opgestoken om hier antwoord op te krijgen. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat er de komende decennia een tekort aan lithium zal ontstaan. Op heel veel plaatsen in de wereld wordt lithium gewonnen en men vindt steeds meer plekken waar lithium in de grond zit, ook in Europa. Voor het medicijn lithium is maar weinig lithium nodig, veel minder dan voor accu’s, en het is dan ook onwaarschijnlijk dat op zeker moment nog maar zo weinig lithium beschikbaar is dat het medicijn niet meer gemaakt kan worden. 
Verder gaan de ontwikkelingen snel. Het is goed mogelijk dat over enige tijd minder lithium nodig is voor accu’s.

Samengevat: voorlopig geen zorgen over de beschikbaarheid van lithium als medicijn.