Nieuws

Componence Asset List

30 november 2018

nieuws_nieren.jpg
Soms wordt de nierfunctie geleidelijk wat minder bij langdurig lithiumgebruik. Of het zinvol is lithium dan te stoppen is een nog onopgehelderde vraag. Het wordt vaak gedaan, maar hoe gaat het dan met de nierfunctie? Gaan de nieren het weer beter doen? Gaan ze nog verder achteruit?

In Denemarken houdt men van de gehele bevolking allerlei gezondheidsaspecten bij in grote registers. In deze databestanden hebben Deense onderzoekers gekeken naar wie een mindere nierfunctie heeft en lithium of een andere stemmingsstabilisator gebruikte.

Zij vonden dat mensen die lithium bleven gebruiken nadat een mindere nierfunctie was vastgesteld, zelfs minder vaak ernstig nierfalen ontwikkelden dan mensen die met lithium stopten.
Zij stellen dat het voortgezet gebruik van lithium nadat de nieren al minder werken, niet als vanzelf leidt tot nierfalen. Het omzetten naar een andere stemmingsstabilisator levert zeker niet altijd voordelen op.

(bron: Kessing et al., Acta Psych Scand, dec. 2017)