Lithiumvergiftiging

Lithiumvergiftiging

De dosering van lithium luistert zeer nauw. Een klein beetje te veel lithium kan al ernstige bijwerkingen veroorzaken. Als de bloedspiegel van lithium (veel) te hoog is, spreken we van een lithiumvergiftiging.

Oorzaken van lithiumvergiftiging

 • Zoutarm dieet
 • Gebruik van bepaalde medicijnen (zoals plastabletten en pijnstillers als diclofenac, ibuprofen, Brufen®, naproxen en Voltaren®.
 • Braken en diarree
 • Overmatig zweten
 • Te weinig drinken
 • Koorts

Verschijnselen van een dreigende lithiumvergiftiging

 • Sterk beven van handen of kaak
 • Misselijkheid, braken, diarree
 • Spierzwakte
 • Zwaar gevoel in je armen en benen
 • Spiertrekkingen
 • Onzekere ‘dronkemansloop’
 • Je praat alsof je dronken bent
 • Sufheid
 • Je voelt je uitermate sloom en lusteloos
 • Deze verschijnselen ontstaan vaak geleidelijk.

Wat je moet doen

Als je last krijgt van een of meer van deze verschijnselen moet je meteen stoppen met het gebruik van lithium. Waarschuw je behandelaar of huisarts. Deze zal met spoed je lithiumspiegel laten bepalen.

Bij een vergiftiging word je meestal in een ziekenhuis opgenomen.

Een lithiumvergiftiging is ernstig en kan onherstelbare gevolgen hebben als niet bijtijds wordt ingegrepen. Hoe zwaarder de vergiftiging en hoe langer de duur ervan, des te groter is de kans op ernstige, soms blijvende gevolgen.

Een behandeling met lithium is een specialistische aangelegenheid en moet altijd door of in samenwerking met een deskundige psychiater/arts plaatsvinden.